ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องห้า

1155

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องห้า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120536
รหัส Smis 8 หลัก : 57010099
รหัส Obec 6 หลัก : 120536
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องห้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANRONGHA
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านร่องห้า ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 788251
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-00
อีเมล์ : rongha247.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.ผางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 37 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:05:38 น.)