ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว

726

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120080
รหัส Smis 8 หลัก : 57010087
รหัส Obec 6 หลัก : 120080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องปลาขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrongplakao
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านร่องปลาขาว ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53177104
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 6-ก.ค.-10
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:44:41 น.)