ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า

738

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120620
รหัส Smis 8 หลัก : 57040149
รหัส Obec 6 หลัก : 120620
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องขุ่นป่าข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banrongkhunpaka
ที่อยู่ : หมู่ 9 ร่องขุ่น ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5372-0091
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120620
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 27 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:55:49 น.)