ข้อมูล โรงเรียนบ้านริมลาว

810

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านริมลาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120061
รหัส Smis 8 หลัก : 57010030
รหัส Obec 6 หลัก : 120061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านริมลาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANRIMLAO
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านริมลาว ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/8/2482
อีเมล์ : rimlao12345@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าอ้อดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 11 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:52:53 น.)