ข้อมูล โรงเรียนบ้านรวมใจ

844

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรวมใจ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120332
รหัส Smis 8 หลัก : 57030023
รหัส Obec 6 หลัก : 120332
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านรวมใจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Ruam Jai
ที่อยู่ : หมู่ 19 บ้านรวมใจ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-160040
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.พ.-28
อีเมล์ : ruamjai2012@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/banruamjai
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าตึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 42 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 40 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:34:46 น.)