ข้อมูล โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ

960

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120045
รหัส Smis 8 หลัก : 57010135
รหัส Obec 6 หลัก : 120045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Ruammit Sakha Ban Jatober School
ที่อยู่ : หมู่ 18 จะต๋อเบอ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 53160683
โทรสาร : 53160683
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30-พ.ย.-45
อีเมล์ : tom2508@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120045
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 28.5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 28.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00:39 น.)