ข้อมูล โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง

872

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120188
รหัส Smis 8 หลัก : 57040092
รหัส Obec 6 หลัก : 120188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านม่อนป่ายาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : monpayang
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านม่อนป่ายาง ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 895544701
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/10/2501
อีเมล์ : monpayang184@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองแรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 16 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:47 น.)