ข้อมูล โรงเรียนบ้านม่วงยาย

809

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงยาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120568
รหัส Smis 8 หลัก : 57040138
รหัส Obec 6 หลัก : 120568
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านม่วงยาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ิBanmuangyai Primary School
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านม่วงยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 0-5360-8230
โทรสาร : 0-5360-8230
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12-ม.ค.-19
อีเมล์ : banmuangyai@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.gg.gg/muangyai
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ม่วงยาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 90 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:56:47 น.)