ข้อมูล โรงเรียนบ้านม่วงคำ

875

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงคำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120438
รหัส Smis 8 หลัก : 57030092
รหัส Obec 6 หลัก : 120438
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านม่วงคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BaanMoungKhum
ที่อยู่ : หมู่ 7 ม่วงคำ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-675117
โทรสาร : 53675117
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12-ม.ค.-02
อีเมล์ : moungkom@outlook.co.th
เว็บไซต์ : http:/www.school.obec.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เกาะช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:42:46 น.)