ข้อมูล โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา

1083

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120608
รหัส Smis 8 หลัก : 57030151
รหัส Obec 6 หลัก : 120608
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านมนตรีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMONTREEWITTHAYA
ที่อยู่ : หมู่ 5 ห้วยมุ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 935874738
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 พฤษภาคม พ.ศ.2517
อีเมล์ : banmontreevittayaschool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120608
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สลองใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:40 น.)