ข้อมูล โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์

1012

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120615
รหัส Smis 8 หลัก : 57030148
รหัส Obec 6 หลัก : 120615
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพนาสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphanasawan
ที่อยู่ : หมู่ 9 พนาสวรรค์ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 093-130-1191
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2528
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สลองนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:51 น.)