ข้อมูล โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น

1025

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120271
รหัส Smis 8 หลัก : 57020036
รหัส Obec 6 หลัก : 120271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฝั่งตื้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANFUNGTUEN
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านฝั่งตื้น ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 861907383
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 26-ธ.ค.-89
อีเมล์ : banfungtuen@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120271
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.ม่วงคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35.7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:21:15 น.)