ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง

879

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120430
รหัส Smis 8 หลัก : 57020144
รหัส Obec 6 หลัก : 120430
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาแดงหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phadangluang
ที่อยู่ : หมู่ 17 บ้านผาแ ดงหลวง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53160186
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16/6/2530
อีเมล์ : phadangluang@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 67 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 32 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:51:17 น.)