ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาเสริฐ

848

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาเสริฐ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120040
รหัส Smis 8 หลัก : 57010008
รหัส Obec 6 หลัก : 120040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาเสริฐ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphasert
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านผาเสริฐ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53160027
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 28-พ.ค.-36
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : –
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 23 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:53:13 น.)