ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

905

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120636
รหัส Smis 8 หลัก : 57020205
รหัส Obec 6 หลัก : 120636
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphabong
ที่อยู่ : หมู่ 8 ห้วยส้านผาบ่อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : กรุณาติดต่อผ่านอีเมล์
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-เม.ย.-00
อีเมล์ : phabong@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120636
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดงมะดะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 6.9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11.8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:12 น.)