ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาจี

896

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาจี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120606
รหัส Smis 8 หลัก : 57030139
รหัส Obec 6 หลัก : 120606
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาจี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphajeeschool
ที่อยู่ : หมู่ 15 ผาจี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 807905583
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2546
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 57240
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 52 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:48:37 น.)