ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)

864

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120152
รหัส Smis 8 หลัก : 57030058
รหัส Obec 6 หลัก : 120152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Parailoung wittaya school
ที่อยู่ : หมู่ 4 ป่าไร่หลวง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-160011
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 24 พฤษภาคม พ.ศ.2551
อีเมล์ : parailoung@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120152
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านแซว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 เมษายน 2562 เวลา 15:58:12 น.)