ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง

1017

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120078
รหัส Smis 8 หลัก : 57010085
รหัส Obec 6 หลัก : 120078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแหย่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPAYANG
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านร้องหวาย-ป่าแหย่ง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 089-8357227
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/11/2482
อีเมล์ : banpayang.school1@gmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/104
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 19 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 19 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:09:01 น.)