ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

960

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120388
รหัส Smis 8 หลัก : 57020114
รหัส Obec 6 หลัก : 120388
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPADAET(WETTAYASMIS)
ที่อยู่ : หมู่ 17 สันโค้งใต้ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53656504
โทรสาร : 53656504
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2475
อีเมล์ : padaetschool@gmil.com
เว็บไซต์ : 203.172.210.163/main/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 33.4 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6.3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 14:24:15 น.)