ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแดง

968

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120436
รหัส Smis 8 หลัก : 57030090
รหัส Obec 6 หลัก : 120436
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpadaeng
ที่อยู่ : หมู่ 11 ป่าแดง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-675097
โทรสาร : 53675097
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 21/8/2480
อีเมล์ : pdschool57130@gmail.com
เว็บไซต์ : www.padaengschool.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.เกาะช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 43 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:26:48 น.)