ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแงะ

842

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแงะ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120511
รหัส Smis 8 หลัก : 57020169
รหัส Obec 6 หลัก : 120511
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแงะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangae School
ที่อยู่ : หมู่ 109/1 หมู่ 5 ป่าแงะ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 081-0313582,093-3026788
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2513
อีเมล์ : pangae01wpp@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120511
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เจดีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 90 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 11:52:19 น.)