ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

751

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120387
รหัส Smis 8 หลัก : 57020121
รหัส Obec 6 หลัก : 120387
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banparmiengmaeprig
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 887626499
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-เม.ย.-84
อีเมล์ : parmiengmaeprig@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่พริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 48 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:56:42 น.)