ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย

801

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120062
รหัส Smis 8 หลัก : 57010031
รหัส Obec 6 หลัก : 120062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าอ้อดอนชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pa-awdonchai
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านป่าอ้อ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 053-673908
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2482
อีเมล์ : -*paodonchai2544@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/104
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าอ้อดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:37 น.)