ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม

792

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120286
รหัส Smis 8 หลัก : 57020024
รหัส Obec 6 หลัก : 120286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าหัดป่าแขม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pahadpakam
ที่อยู่ : หมู่ 2 ป่าหัด ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53676612
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ : pahadpakamgmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าหุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 29 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 06:00:31 น.)