ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าส้าน

779

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าส้าน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120266
รหัส Smis 8 หลัก : 57020039
รหัส Obec 6 หลัก : 120266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าส้าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpasan
ที่อยู่ : หมู่ 21 บ้านป่าส้านทรายมูล ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53658844
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2-ก.ค.-82
อีเมล์ : pasanchool50@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เมืองพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 26.4 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08:18:41 น.)