ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าสัก

805

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสัก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120484
รหัส Smis 8 หลัก : 57020160
รหัส Obec 6 หลัก : 120484
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pasak
ที่อยู่ : หมู่ 2 ป่าสัก ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 531821971
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30-พ.ย.-42
อีเมล์ : pasak5@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่างิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 74 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 16:06:02 น.)