ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าสักไก่

804

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120021
รหัส Smis 8 หลัก : 57010029
รหัส Obec 6 หลัก : 120021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าสักไก่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Pasakkai School
ที่อยู่ : หมู่ 12 บ้านป่าสักไก่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 869153114
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2482
อีเมล์ : parsakkai@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 14 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:47:19 น.)