ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าลัน

946

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าลัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120670
รหัส Smis 8 หลัก : 57030165
รหัส Obec 6 หลัก : 120670
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าลัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAANPALUN SCHOOL
ที่อยู่ : หมู่ 5 ป่าลัน ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2518
อีเมล์ : baanpalun@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปงน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 เมษายน 2563 เวลา 15:28:59 น.)