ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ารวก

926

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ารวก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120211
รหัส Smis 8 หลัก : 57040077
รหัส Obec 6 หลัก : 120211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ารวก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanParuak
ที่อยู่ : หมู่ 1 ป่ารวก ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 53178056
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2499
อีเมล์ : bprschool04046.3.27@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีดอนไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 21 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 22 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 18:20:04 น.)