ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าม่วง

956

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าม่วง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120557
รหัส Smis 8 หลัก : 57040105
รหัส Obec 6 หลัก : 120557
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phamuang
ที่อยู่ : หมู่ 6 สันรวกทอง ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 53193625
โทรสาร : 53193625
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16-มิ.ย.-04
อีเมล์ : Phamuang248@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ต่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 49.5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14.6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:23:59 น.)