ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน

877

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120324
รหัส Smis 8 หลัก : 57030024
รหัส Obec 6 หลัก : 120324
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบงแม่จัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pabongmaechan School
ที่อยู่ : หมู่ 1 ป่าบง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 53771535
โทรสาร : 53771535
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 25/6/2502
อีเมล์ : pabongmaechan@gmail.com
เว็บไซต์ : www.pabongmaechan.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 3.1 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:21 น.)