ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

840

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120380
รหัส Smis 8 หลัก : 57020129
รหัส Obec 6 หลัก : 120380
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pabongtaoganjan
ที่อยู่ : หมู่ 4 ป่าบง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53656428
โทรสาร : 53656428
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17 พฤษภาคม พ.ศ.2516
อีเมล์ : pabongtaoganjan428@gmail.com
เว็บไซต์ : pabongtaoganjan.cri2.go.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียงสรวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 28 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 11:00:23 น.)