ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าตึง

798

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120492
รหัส Smis 8 หลัก : 57020157
รหัส Obec 6 หลัก : 120492
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าตึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : patungschool
ที่อยู่ : หมู่ 5 ป่าตึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 52029386
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16-ต.ค.-30
อีเมล์ : ptschool54@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 84 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:08:09 น.)