ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

948

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120667
รหัส Smis 8 หลัก : 57010132
รหัส Obec 6 หลัก : 120667
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซางเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pasangnua
ที่อยู่ : หมู่ 16 ป่าซางเหนือ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-24
อีเมล์ : pasangnua@gmail.com
เว็บไซต์ : chaingrai net/1041/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 43 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 12:45:41 น.)