ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซางงาม

868

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางงาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120679
รหัส Smis 8 หลัก : 57030173
รหัส Obec 6 หลัก : 120679
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซางงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pasanggnam
ที่อยู่ : หมู่ 2 ป่าซางงาม ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 52029246
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 5-มิ.ย.-05
อีเมล์ : pasangngamshooll@gmail.com
เว็บไซต์ : null
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองป่าก่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:52:35 น.)