ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าจั่น

775

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าจั่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120499
รหัส Smis 8 หลัก : 57020187
รหัส Obec 6 หลัก : 120499
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าจั่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpajun
ที่อยู่ : หมู่ 7 ป่าจั่น ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-00
อีเมล์ : prajun93@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1057120499&page=info
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียงกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 82 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10:53:00 น.)