ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าก๊อ

821

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120081
รหัส Smis 8 หลัก : 57010082
รหัส Obec 6 หลัก : 120081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าก๊อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpakho
ที่อยู่ : หมู่ 22 บ้านป่าก๊อ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 984289614
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 7-เม.ย.-01
อีเมล์ : Pakho.school@gmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/103
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2563 เวลา 11:15:03 น.)