ข้อมูล โรงเรียนบ้านปุยคำ

718

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปุยคำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120064
รหัส Smis 8 หลัก : 57010033
รหัส Obec 6 หลัก : 120064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปุยคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PUIKHAMSCHOOL
ที่อยู่ : หมู่ 14 บ้านปุยคำ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 52029285
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12-พ.ค.-06
อีเมล์ : puykhamschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าอ้อดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 26 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 26 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11:24:22 น.)