ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย

619

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120290
รหัส Smis 8 หลัก : 57020028
รหัส Obec 6 หลัก : 120290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางเกาะทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pangkosai
ที่อยู่ : หมู่ 6 ปางเกาะทราย ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 8-พ.ค.-05
อีเมล์ : pangkosai2@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120290
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.ป่าหุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 38.6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17.7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 07:45:05 น.)