ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางอ้อย

848

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอ้อย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120386
รหัส Smis 8 หลัก : 57020120
รหัส Obec 6 หลัก : 120386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางอ้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangaoy
ที่อยู่ : หมู่ 9 ปางอ้อย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2500
อีเมล์ : pangaoy.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่พริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10:01:44 น.)