ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางห้า

966

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางห้า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120439
รหัส Smis 8 หลัก : 57030093
รหัส Obec 6 หลัก : 120439
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางห้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpangha
ที่อยู่ : หมู่ 1 ปางห้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-675127
โทรสาร : 53675127
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2497
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เกาะช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 48 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:43:21 น.)