ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางหลวง

672

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120411
รหัส Smis 8 หลัก : 57020108
รหัส Obec 6 หลัก : 120411
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phangluang
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านปางหลวง ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 856201359
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2478
อีเมล์ : phangluang@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120411
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 74.8 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 46.7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 18:13:54 น.)