ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางหก

781

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางหก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120412
รหัส Smis 8 หลัก : 57020109
รหัส Obec 6 หลัก : 120412
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางหก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpanghok
ที่อยู่ : หมู่ 9 ปางหก ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 052029616,087-6580776
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2488
อีเมล์ : banpanghok.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 78 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:15 น.)