ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางสา

1045

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางสา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120330
รหัส Smis 8 หลัก : 57030030
รหัส Obec 6 หลัก : 120330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangsa
ที่อยู่ : หมู่ 17 บ้านปางสา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/12/2543
อีเมล์ : pangsa.school@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120330
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าตึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 21 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:12:27 น.)