ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางลาว

914

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางลาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120052
รหัส Smis 8 หลัก : 57010042
รหัส Obec 6 หลัก : 120052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางลาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanPanglao
ที่อยู่ : หมู่ 20 บ้านปางลาว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 735092
โทรสาร : 0
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 04/04//2522
อีเมล์ : panglao148@gmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/103
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.แม่ข้าวต้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 23 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:49:04 น.)