ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์

820

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120054
รหัส Smis 8 หลัก : 57010038
รหัส Obec 6 หลัก : 120054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางริมกรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pangrimkorn School
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านปางริมกรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 726203
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-มิ.ย.-84
อีเมล์ : Pangrimkorn@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/103
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่กรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 22 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:07 น.)