ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางมะหัน

1229

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมะหัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120602
รหัส Smis 8 หลัก : 57030135
รหัส Obec 6 หลัก : 120602
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางมะหัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPANGMAHANSHCOOL
ที่อยู่ : หมู่ 8 ปางมะหัน ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-160047
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29/11/0545
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : pmh.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทอดไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: ึ75 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 75 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2562 เวลา 10:38:31 น.)