ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางขอน

1147

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางขอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120009
รหัส Smis 8 หลัก : 57010075
รหัส Obec 6 หลัก : 120009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางขอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baan Pangkhon
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 861858464
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 18-เม.ย.-30
อีเมล์ : pangkhonschool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.pangkhon.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 36 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 40 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:49 น.)