ข้อมูล โรงเรียนบ้านปล้องใต้

780

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปล้องใต้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120185
รหัส Smis 8 หลัก : 57040065
รหัส Obec 6 หลัก : 120185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปล้องใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : plongtai
ที่อยู่ : หมู่ 7 ปล้องใต้ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2508
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://202.28.46.10/408
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 13 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:04:46 น.)