ข้อมูล โรงเรียนบ้านปล้องส้าน

770

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปล้องส้าน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120186
รหัส Smis 8 หลัก : 57040066
รหัส Obec 6 หลัก : 120186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปล้องส้าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Plongsan
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านปล้องส้าน ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 0-5395-4181
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:31 น.)